EL-i otsekohalduvad õigusaktid

Käesolevas alajaotuses (rippmenüü vasakul)  on esitatud kehtivate otsekohalduvate ELi õigusaktide loetelud valdkondade kaupa.

Loeteludes on õigusaktide kohta toodud järgmised andmed:
- vastuvõtmise aasta
- õigusakti tüüp (R - määrus, D - otsus)
- õigusakti number
- õigusakti andja (EP - Euroopa Parlament, EN - Euroopa Nõukogu, EK - Euroopa Komisjon)
- pealkiri eesti ja [inglise] keeles
- õigusakti reguleerimisala kirjeldus
- esmaavaldamise viide
- ELi õigusaktide süsteemi analüütilise struktuuri number

Esitatud informatsioon on annab lühiülevaate õigusaktist ja on abiks õigusaktide tekstide otsimisel viidatud andmebaasidest.

Viited:
Euroopa Liidu Teataja
Eur-Lex
Eur-Lex - konsolideeritud seadusandlus
Eur-Lex ET
Eesti Õiguskeele Keskus - EL õigusaktid inglise ja eesti keeles

Web by OK Interactive