Kaebuste esitamine

Kaebuseid saab esitada telefoni teel helistades numbril 605 4750 (vastab automaatvastaja), e-posti teel kaebus@vet.agri.ee või täites allaoleva vormi.

Kaebuse esitamise juhis
Ees- ja perekonnanimi:
Ärinimi:
 
Postiaadress:
E-mail:
Telefon:
Soovin vastust
Soovin vastust

 
Kaebuse tüüp:
Kaebuse sisu:
 
Web by OK Interactive