Sead

Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

Sigade märgistamine ja teavitamine PRIA-le

Sigade kohta arvestuse pidamine

Seafarmi bioohutusmeetmed ja bioohutuskava

Sigade pidamise nõuded

Lubatud veterinaarsed menetlused

Looma suhtes lubamatu tegu

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Sigade haigused

Sea tapmine või hukkamine kohapeal

Sigade saatmine tapamajja

Sigade liikumine ühest karjast teise

Sigade vedu

Elussigadega kauplemine liikmesriikide vahel

Elussigade eksport ja import

Surnud ja hukatud sead ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive