Aruannete esitamine

Veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded on kehtestatud Põllumajandusministri 10. detsembri 2004. a määrusega nr 183.

Aruanne esitatakse elektrooniliselt alkoholiregistri iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal.

Aruannet saab esitada ettevõtte juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud töötaja. Töötajate volitamise juhend on leitav siit.


Aruande esitamiseks märkige aruandeperiood (kuu ja aasta).
Lisage aruanne failina. Laadige andmed.

Andmefail peab olema CSV formaadis, üks kirje ühel real.

Andmeväljad peavad olema nimetatud määruses toodud järjekorras.

Ei tohi olla tühja välja, vajadusel kasutada kriipsu (-), näiteks müügil eraisikule aadressi puhul.

Ühegi välja väärtuseks ei tohi olla null (0).

Tekstis ei tohi kasutada semikoolonit (;).

Kogus tarbijapakendis on alati täisarv (s.o. pudelite või pakkide või kanistrite arv).

Kogus liitrites on lahtise veini puhul, mis saadakse vaatides või tsisternides.

Aruande laadimisel kontrollitakse esitatavate andmete õigsust. Kui mõni kirje on vigane (näiteks registrikande number ei vasta riiklikus alkoholiregistris registreeritule või väljade arv on vale), siis KOGU ARUANNET VASTU EI VÕETA ning väljastatakse veateade. Parandage vead andmefailis ja proovige uuesti.


Web by OK Interactive