Riigilõivu tasumine

Alkoholi registrisse kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. 
Registrikande kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

Makse saaja
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Saaja pangakonto
EE891010220034796011 SEB
EE932200221023778606 Swedbank
Selgitus**
 
 
Viitenumber*
2900082249
2900082249
Summa
 EUR
EUR


* Riikliku alkoholiregistri toimingud
** Kui riigilõiv tasutakse kolmanda isiku eest, siis palume selgituse lahtrisse lisaks märkida ka isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Enammakstud summa tagasisaamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus asutusele, kelle viitenumbrit maksekorraldusel kasutatakse.


Web by OK Interactive