Lammastel ja kitsedel esinevad haigused

Rift Valley palavik

Suu- ja sõrataud

Veiste katk

Transmissiivne spongiformne entsefalopaatia (TSE) 

Väikemäletsejaliste katk

Lammaste ja kitsede rõuged

Lammaste katarraalne palavik

Brutselloos

Leptospiroos

Veiste viirusdiarröa

Salmonelloos

Schmallenbergi viirus

Veiste paratuberkuloos

Maedi-Visna


Web by OK Interactive