Lambad/kitsed

Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

Lammaste/kitsede identifitseerimine ja registreerimine ning teavitamine PRIA-le

Lammaste ja kitsede kohta arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed farmis

Lammaste ja kitsede pidamise nõuded

Lubatud veterinaarsed menetlused

Looma suhtes lubamatu tegu

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Lammaste ja kitsede haigused

Lamba või kitse tapmine või hukkamine kohapeal

Lamba või kitse saatmine tapamajja

Lammaste või kitsede liikumine teise karja

Lammaste või kitsede vedu

Eluslammastega või eluskitsedega kauplemine liikmesriikide vahel

Eluslammaste või eluskitsede eksport ja import

Surnud ja hukatud lambad ja kitsed ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive