Hobused

Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

Hobuse identifitseerimine ja hobuslase pass

Hobuste kohta arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed farmis

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Hobuste haigused

Hobuse (häda)tapmine või hukkamine kohepeal

Hobuse viimine tapamajja

Hobuse viimine Eestist teise liikmesriiki või toomine Eestisse teisest liikmesriigist

Hobuste eksport ja import

Surnud ja hukatud hobused ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive