Lindudel esinevad haigused

Lindude gripp

Newcastle´i haigus

Salmonelloos


Web by OK Interactive