Kodulinnud

Loomapidaja ja ehitise (lindla) registreerimine

Munakanade pidamise nõuded

Broilerite pidamise nõuded

Lindude kohta arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed

Lubatud ja keelatud veterinaarsed menetlused

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Newcastle´i haiguse vastu vaktsineerimine

Kodulindudel esinevad haigused

Kodulindude tapmine ja hukkamine kohapeal

Kodulindude saatmine tapamajja

Elusate kodulindude ja haudemunadega kauplemine liikmesriikide vahel

Elusate kodulindude eksport ja import

Surnud ja hukatud linnud ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive