Küülikud

Loomapidaja ja ehitise registreerimine

Küülikute kohta arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed farmis

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Küülikutel esinevad haigused

Küülikute tapmine või hukkamine kohapeal

Küülikute saatmine tapamajja

Küülikutega kauplemine liikmesriikide vahel

Elusküülikute eksport ja import

Surnud ja hukatud küülikud ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive