Põllumajandusloomade tapmise koolitus

 

Nõuded loomade kaitse kohta surmamisel sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2009, 24. septembrist 2009, mis käsitleb loomade kaitset surmamisel ja sellega seotud  toimingute tegemisel.

Määruse kohaselt surmamist ja sellega seotud toiminguid tohivad teha üksnes vastava pädevustasemega isikud viisil, millega ei tekitata loomadele välditavat valu, ängi või kannatusi.

Ettevõtjad peavad tagama, et järgmisi tapatoiminguid sooritavad üksnes isikud, kellel on kehtiv pädevustunnistus:

·         loomadega tegelemine tapakohas enne nende liikumise piiramist;

·         loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise eemärgil;

·         loomade uimastamine;

·         uimastamise tõhususe hindamine;

·         uimastatud loomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputamine;

·         uimastatud loomade veretustamine;

·         religioosne tapmine.

Põllumajandusloomade tapmise pädevustaseme koolitusi ja kvalifikatsiooni kinnitavaid lõpueksameid viib läbi  Eesti Maaülikooli avatud ülikool (kõik põllumajandusloomad) ja Järvamaa Kutsehariduskeskus (kodulinnud ja jäneselised).

Informatsiooni saamiseks saab pöördud Avatud ülikooli poole kas telefoni teel (731 3174, 731 3175, 731 3275) või e-posti teel avayl@emu.ee.

Pädevustunnistuse väljastab Veterinaar- ja Toiduamet peale pädevustaseme koolituse läbimist ja kvalifikatsiooni kinnitava lõpueksami sooritamist. Pädevustunnistuse väljastamiseks tuleb isikul esitatud Veterinaar- ja Toiduametile sellekohane  avaldus.

Lisainformatsioon:

Margus Proses

Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitsebüroo peaspetsialist

605 1733

margus.proses@vet.agri.ee


Web by OK Interactive