Mesilastel esinevad haigused

Varroatoos

Ameerika haudmemädanik

Euroopa haudmemädanik

Nosematoos

Väike tarumardikas

Tropilaelaps spp lestad

Abi mesinikule mesilashaiguste äratundmiseks


Web by OK Interactive