Karusloomad

Loomapidaja ja ehitise registreerimine

Karusloomade pidamise nõuded

Karusloomade kohta arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed farmis

Sööt ja söötmine

Karusloomadel esinevad haigused

Karusloomade tapmine kohapeal farmis

Karusloomadega kauplemine liikmesriikide vahel

Karusloomade eksport ja import

Surnud ja hukatud karusloomad ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive