Dokumendivormid
Failid:
1. Kaubasaadetise saamise teatis- elusloom
2. Kaubasaadetise saamise teatis- toiduks mittekasutatav loomne saadus
3. Eelteade piiripunktile eluslooma importimiseks - ÜSVD (täita I osa)
3.1 Juhend eelteate täitmiseks (eluslooma import)
4. Eelteade piiripunktile loomse saaduse importimiseks - ÜSVD (täita I osa)
4.1 Juhend eelteate täitmiseks (loomse saaduse import)
5. Taotlus loomade või loomsete saaduste, millel puuduvad ühtsed impordi veterinaarnõuded, importimiseks
6. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade (kaasaarvatud paljundusmaterjal) väljaveol
6.1 Application for the issuance of certificate for the export of animals( included reproductive material)
6.2 Заявление сертификата животныx
6.3 Loomade ja loomsete saaduste väljaveokord
7. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomsete saaduste (kaasarvatud kõrvalsaaduste) väljaveol
7.1 Loomade ja loomsete saaduste väljaveokord
8. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks lemmikloomade mittekaubanduslikul väljaveol
8.1 Loomade ja loomsete saaduste väljaveokord
9. Kaubadokumendi näidis Soome ja Rootsi saadetava veise-, sea- või kodulinnuliha, sealhulgas hakkliha jaoks
10. Avaldus sööda vabasse ringlusesse lubamise kohta
10.1. Juhend: Teade sööda impordist
11. Avaldus mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise kohta
11.1. Juhend: Avaldus sööda vabasse ringlusesse lubamise kohta
12. Ühine sisenemisdokument I osa
12.1. Ühine sisenemisdokument II-III osa
12.2. Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks määruse nr 884/2014 kohaselt
12.3. Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks määruse nr 669/2009 kohaselt
13. Taotlus piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmiseks (mitteloomne toit)
14. Avaldus Tolliliidu eksportettevõtete loetellu kandmiseks
14.1 Lisa avaldusele Tolliliidu eksportettevõtete loetellu kandmiseks
15. Mahepõllumajandusliku toote importimise teatis
16. Tihendatud kontrolli alla kuuluva mitteloomse sööda saabumise teatis (MS Word)
16.1 Tihendatud kontrolli alla kuuluva miteloomse sööda saabumise teatis (pdf)
17. Avaldus ühendusevälisest riigist Eestisse imporditava sööda tootja esindamise kohta
18. Taotlus piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmiseks (mitteloomne sööt)
19. Tegevusloa taotlus mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks/laeva varustamiseks
20. Avaldus ekspordivõimaluste väljaselgitamiseks uutel turgudel

Web by OK Interactive