Tunnustatud ettevõtted

Toidukäitlemise ettevõtted

EL-i toidukäitlemise ettevõtted

Kolmandate riikide toidukäitlemise ettevõtted

Loomakasvatusettevõtted

Väljastatud veoload elusloomade vedamiseks

Pädevustunnistused elusloomade vedamiseks

Vivaariumid

Tunnustatud tollilaod (EL nõuetele mittevastavad loomsed saadused transiidiks)

Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

EL-i loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

2014/709/EL art 12 alusel heakskiidetud ettevõtted
 


Web by OK Interactive