Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistamine

Alates 13. detsembrist 2014 a. tuleb kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistamisel ja teabe esitamisel järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 IV peatükis esitatud nõudeid.

 

Kohustuslik teave

 • liigi tootenimetus ja selle teaduslik nimi;
 • tootmismeetod;
 • piirkond, kust toode on püütud või kus see on kasvatatud ning kalapüügil kasutatud püügivahendi liik;
 • teave selle kohta, kas toode on sulatatud;
 • minimaalne säilivuskuupäev, kui see on asjakohane.

 

Vabatahtlik lisateave

Vabatahtlikult võib esitada järgmist teavet, tingimusel, et see on selge ja ühene:

 • kalapüügi- või vesiviljelustoodete püügikuupäev;
 • kalapüügitoodete lossimise kuupäev või teave sadama kohta, kus tooted lossiti;
 • üksikasjalikum teave kalapüügivahendi alaliigi kohta;
 • merel püütud kalapüügitoodete puhul üksikasjad riigi kohta, mille lipu all kõnealused tooted püüdnud laev sõidab;
 • keskkonnateave;
 • eetilist või sotsiaalset laadi teave;
 • andmed  tootmismeetodite ja -tavade kohta.

 

Teabe esitamisel võib kasutada QR koodi. Märgistusel ei ole lubatud esitada sellist teavet, mida ei ole võimalik kontrollida.

 

Lisaks ülaltoodud nõuetele tuleb müügipakendis toidu märgistamisel arvestada alates 13.12.2014 kohalduva toidualase teabe määruse nõuetega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele), mille kohta leiab üldinfot lingilt http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687.

 


Web by OK Interactive