Toidu- ja söödakäitlejate register  

Teavitatud ja tegevusloaga toidu ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlejad

Toidulisandid ja eritoidud

Teavitatud ja tegevusloaga söödakäitlejad