Avalik teave

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõike 5 nõude täitmine

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud toimingupiirangut ei kohaldata paragrahvi 11 lõike 3 punkti 5 alusel Toivo Jürissonile toimingute ja otsuste puhul, millega tagatakse Saaremaa Veterinaarkeskuse töö korraldamine (piirangu mittekohaldamine ei puuduta  teenistusalaseid otsuseid).


Web by OK Interactive