Toidutekkelised nakkushaiguspuhangud

Toidutekkeliste nakkushaiguspuhangute või nende kahtluse uurimise eesmärgiks on toidu kaudu levivate tervistkahjustavate ja eluohtlike haigusetekitajate leviku tõkestamine ning inimeste tervise kaitsmine.

Toidutekkeliseks nakkushaiguse puhanguks nimetatakse kahe või enama, omavahel ühise toidutekkelise nakkusallika või ühislevikufaktoriga seotud nakkushaigusjuhu esinemist lühikeses ajavahemikus. Harva esinevate nakkushaiguste (siberi katk, botulism, brutselloos, trihhinelloos, ehhinokokkoos jm) puhul, loetakse iga haigusjuht puhanguks.

Sagedamini esinevad toidutekkeliste puhangute haigustekitajad on:

Viirused

 • Kalitsiviirused, s.h. Norwalk viirused
 • Rotaviirused
 • Astroviirused
 • A-hepatiidi viirus
 • Flaviviirus (puukentsefaliit)

Bakterid

 • Salmonella spp
 • Campylobacter spp
 • Clostridium botulinum
 • Clostridium perfringens
 • Enterobacteriaceae spp
 • Shigella spp
 • Vibrio spp
 • Listeria spp
 • Yersinia enterocolitica
 • Brucella spp
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Mycobacterium bovis

Parasiidid

 • Cryptosporidium
 • Giardia
 • Echinococcus
 • Trichinella spiraalis

Toidutekkeliste nakkushaiguste puhangute liigid on:

Puhang toidukäitlemise asutuses/majapidamises (household outbreak) on rühmaviisiline toidutekkeline haigestumine ühes asutuses/majapidamises;

Üldpuhang (general outbreak) – puhang haarab rohkem kui ühte majapidamist või toidukäitlemise asutust;

Rahvusvaheline puhang (internatoinal outbreak) on rohkem kui ühes riigis esinev ja omavahel epidemioloogiliselt seotud toidutekkelise nakkushaiguse puhang.

Toidutekkelisi nakkushaiguspuhanguid uurivad oma pädevuse piires Terviseameti ning Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) järelevalveametnikud. Vajadusel kaasatakse teiste valdkondade spetsialiste.

Puhangu epidemioloogilise uurimise tulemusel selgitatakse välja toidutekkelise haiguspuhangu epidemioloogiline laad, võimalikud asjassepuutuvad toidud ja haiguspuhangu võimalikud põhjused. VTA kohaliku asutuse spetsialistid viivad läbi toidukäitlemisettevõtte (vajadusel ka tootmisettevõtte, ladustamisettevõtte, söödakäitlemisettevõtte, loomapidamisettevõtte) erakorralise kontrolli. Kontrolli käigus hinnatakse toidukäitlemise hügieeni, enesekontrollisüsteemi toimimist, toidu jälgitavust, toidu säilitamist, vajadusel võetakse laboriuuringuteks proove jne.

Lisainfo registreeritud puhangute kohta on leitav Eesti zoonooside aastaaruannetes.


Web by OK Interactive