Majandustegevusteade

Füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb sööda käitlemisega, esitab VTA-le majandustegevusteate oma tegevuste kohta. Majandustegevusteate alusel registreeritakse sööda käitleja Riigi toidu ja sööda käitlejate registris.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 lisa 1 nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • taimse ja loomse söödamaterjali esmatootmine - näiteks teravilja, heina kasvatamine, kuivatamata või soojusvahetiga kuivatatud vilja turustamine, vilja omatarbeks jahvatamine, sileerimine, …
 • sööda segamine oma ettevõtte tarbeks – sööda segamine oma loomadele, kasutades söödamaterjale, sh loomseid proteiine ja täiendsöötasid
 • Loomseid proteiine sisaldava põllumajandusloomadele ettenähtud sööda ladustamine ja vedu oma ettevõtte tarbeks.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 lisa 2 nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • Taimse ja mineraalse söödamaterjali tootmine turuleviimiseks
 • Taimse, mineraalse ja loomse söödamaterjali töötlemine (sh otsekuumutusega kuivatamine) turuleviimiseks, import, eksport, veo- ja/või ladustamisteenus
 • Segasööda tootmine oma ettevõtte tarbeks, kasutades lubatud söödalisandeid või nende eelsegusid
 • Segasööda tootmine turuleviimiseks, kasutamata söödalisandeid või nende eelsegusid
 • Segasööda turuleviimine, ümberpakendamine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Teatud söödalisandi või eelsegu tootmine, turuleviimine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Lemmikloomasööda tootmine, turuleviimine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Endise toidu turustamine söödakäitlejale loomade söötmiseks
 • Pakendatud lemmikloomasööda müümine jaekaubanduses.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 lisa 3 nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • Turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmine.

Web by OK Interactive