Kalandustoodete turustusnormid

Kalandustoodete turustusnormid

 

Kalapüügitooted peavad vastama turustusnormidele, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid.

Määruses nimetatud turustusnormid hõlmavad:

Värskuskategooriad (sätestatud määruse I lisas)

 • Iga partii värskuskategooria määratakse toote värskuse ja mitmete lisanõuete põhjal.
 • Värskuse kategooriad on:
  • EKSTRA;
  • A;
  • B;
  • Kõlbmatu
  • Iga partii peab sisaldama ühesuguse värskusastmega tooteid.

Suuruskategooriad

 • Artiklis 3 nimetatud toodete mõõtmise aluseks on nende kaal või arv kilogrammis.
 • Krevette ja krabisid liigitatakse suuruskategooriatesse kilbi laiuse põhjal.
 • Et võimaldada pädevatel ametiasutustel kontrollimist, tuleb järgida turustusnormidega reguleeritavatele liikidele kehtestatud bioloogilisi miinimumsuurusi (sätestatud määruse II lisas).

 

Tooteid, mille suhtes on kehtestatud ühised turustusnormid, võib turul kättesaadavaks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 34 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuete kohaselt.

 1. Inimtoiduks ette nähtud tooteid, mille suhtes on kehtestatud ühised turustusnormid, võib liidu turul kättesaadavaks teha üksnes kõnealuste normide kohaselt.
 2. Kõiki lossitud kalapüügitooteid, sealhulgas ühistele turustusnormidele mittevastavaid tooteid, võib kasutada muuks otstarbeks kui otseselt inimtoiduks, näiteks kalajahu, kalaõli, lemmikloomatoidu, toidu lisaainete, ravimite ja kosmeetikatoodete valmistamiseks.

Web by OK Interactive