Põhimäärus

Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus on kinnitatud põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määrusega nr 91, Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis põllumajandusministri 19. veebruari 2013. a käskkirjaga nr 53.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA)  kohalikud asutused tegutsevad põllumajandusministri määrusega kinnitatud põhimääruste alusel:

 

Failid:
Põllumajandusministri 19. veebruari 2013. a käskkiri nr 53 "Veterinaar- ja Toiduameti ja tema kohalike asutuste teenistuskohtade koosseis".

Web by OK Interactive