Tegevusest teatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad kõik toidu käitlejad teatama järelevalveasutusele ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise (sh e-kaubandus) etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni.

 

Tähtis! Enne toidukäitlemisest teatamist pead olema veendunud et Sinu ettevõttel on valmidus toidu käitlemiseks. Näiteks toidu käitlemisruumid ja sisseseade vastavad nõuetele, enesekontrollisüsteemi olemasolu, töötajad omavad toiduhügieenialaseid teadmisi jne.

 

Kuidas teatada Veterinaar- ja Toiduametit oma tegevusest?

Tegevusest teatamiseks tuleb esitada enne käitlemise alustamist majandustegevusteatis. Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

Kuidas majandustegevusteatist esitada?

Majandustegevusteate saab esitada:

  • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu);
  • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu);
  • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
  • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
  • notari kaudu.

 

Kui Sa plaanid aga alustada toidu valmistamisega või loomset päritolu toidu käitlemisega, siis on Sul tarvis tegevusluba.

 

Rohkem teavet toidu käitlemisest teatamise kohta leiad siit.

 


Web by OK Interactive