Toidualase teabe esitamine e-kaubanduses

Toidualane teave on toitu käsitlev teave, mis tehakse tarbijale teatavaks müügipakendil (müügipakendi märgistus), lisamaterjaliga (nt info- või reklaamlehel) või muude vahenditega (nt veebikeskkonnas või suuliselt antav teave toote esitlemisel). Kui kasutatakse muid sobivaid vahendeid (näiteks lisateavet saab kui saata e-kiri või helistades infotelefonil), esitab toidukäitleja kohustusliku toidualase teabe tarbijatele lisatasuta.

E-kaubanduse teel müüdava toidu puhul tuleb esitada kogu kohustuslik toidualane teave enne, kui tarbija otsustab ostu jätkata.

Tarbijatele tuleb anda vajalik teave, mis võimaldab neil teha teadlikke valikuid. Eestis tarbijale müüdava või muul viisil üleantava toidu toidualane teave esitatakse eesti keeles.

 

Teabe esitamine müügipakendis oleva toidu kohta

Müügipakendis toidu kohta esitatavad kohustuslikud toidualased andmed on:

 • toidu nimetus;
 • koostisosade loetelu (algab sõnaga „Koostisosad“);
 • allergiat või talumatust põhjustavad ained, mis esitatakse koostisosade loetelus muudest koostisosadest trükikirjas eristuvana;
 • teatavate koostisosade või koostisosade gruppide kogus;
 • toidu netokogus;
 • mis tahes eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta;
 • toidukäitleja (valmistaja või tootja või pakendaja või müüja) või toidu Euroopa Liitu importija nimi või ärinimi ja aadress;
 • päritoluriik või lähtekoht (kohustuslik teatud toitudel või juhul, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada);
 • tarvitamisjuhis, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline;
 • jookide puhul, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides;
 • toitumisalane teave.

 

Teabe esitamine müügipakendisse pakendamata toidu kohta

Toitlustusettevõtted (restoranid, pubid, kohvikud, kes müüvad oma toitu e-kaubanduse teel):

 • toidu nimetus;
 • allergiat või talumatust põhjustavad ained;

Jaekaubandusettevõtted (kauplused, kioskid, kes müüvad oma toitu e-kaubanduse teel):

 • toidu nimetus;
 • teave toidu füüsikalise oleku või eritöötluse kohta (nt pulbristatud, suitsutatud, vms.) kui sellise info puudumine võiks ostjat eksitada;
 • toidu puhul, mis on enne müüki olnud külmutatud ja mida müüakse sulatatult, peab toidu nimetusele lisama märke „sulatatud”;
 • teabe koostisosade kohta, mis võivad põhjustada allergiat või talumatust;
 • käitleja nimi, kelle nime all toitu turustatakse;
 • päritoluriik

Täispikk nimekiri kohustuslikest andmetest, mis tuleb esitada jaekaubandusettevõtetel, kes pakuvad pakendamata toitu kaugmüügi teel on leitav siit.

 

 

Küsimused, mis on seotud kaugmüügiga tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitleva määruse (EL) nr 1169/2011 kontekstis

Rohkem nõudeid toidumärgistamise ning toidualase teabe esitamise kohta on leitavad Veterinaar- ja Toiduameti lehelt.


Web by OK Interactive