Toiduohutuse tagamine e-kaubanduses

Toidu kaugmüügil pead Sa järgima samuti üldiseid toiduohutuse nõudeid. Minimaalsed toiduhügieeninõuded peavad olema hallatud enesekontrollisüsteemi abil.

Kõikidel toitu käitlevatel ettevõtetel peab olema loodud „üks samm edasi ja üks samm tagasi“ jälgitavuse süsteem.
Jälgitavuse süsteem peab olema dokumenteeritud, ning sisaldama järgmist teavet:
- tarnija nimi ja aadress
- ettevõtte nimi ja aadress, kellele Sina toitu müüd
- tehingu kuupäev
- toote nimetus
- toote kogus
- toote identifitseerimiseks kas parim enne kuupäev või partii number

 

Erilist hoolt tuleb kanda kui müüd eritemperatuuri vajavat (ehk kiiresti riknevat) toitu kaugmüügi teel. Kui kiiresti riknevat toitu pole hoitud ohutul temperatuuril ladustamise, transpordi või tarbijale kättetoimetamise etapis, siis võivad kahjulikud bakterid hakata tootma toksiine, muutes toidu inimesele ohtlikuks.

Sobivad temperatuurivahemikud:
- toitu, mida tuleb hoida tavakülmikus, on soovitatav hoida temperatuuril vahemikus +2 °C …+6 °C (või kui toote pakendil on märgitud teisiti)
- sooja toitu tuleb hoida sisetemperatuuril +63 °C või kõrgemal;
- sügavkülmutatud toitu tuleb hoida temperatuuril -18 °C kraadi või jahedamas;

Rohkem teavet toidu veo nõuete kohta leiad siit.

Toidu transport tarbijale pakiautomaatide kaudu:

Toidu transpordil pakiautomaatide kaudu peab müüja veenduma, et toitu käideldakse nõuetekohaselt.

 

Toidu pakendamiseks kasutatavad pakendid peavad olema sobivad toiduga kokkupuuteks. Pakendid ei tohi toitu saastada ning peavad hoidma toidu nõuetekohasel temperatuuril. Rohkem infot toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta leiad siit.

 

 

NB! käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja (müüja).

 


Web by OK Interactive