Info- ja juhendmaterjalid
Failid:
Juhend: Toidukauba müük ja reklaam veebikeskkonnas
Küsimused, mis on seotud kaugmüügiga tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitleva määruse (EL) nr 1169/2011 kontekstis
Juhis enesekontrollisüsteemi koostamiseks kaugmüügiga (e-kaubandusega) tegelevale ettevõttele

Web by OK Interactive