Söötmiskeeld

Põllumajandusloomadele (va karusloomad) ei tohi sööta keelatud loomseid proteiine, selleks, et vältida loomadel esinevate taudide, nagu transmissiivsete  spongioossete   entsefalopaatiate (lühidalt TSEd) tekkimist ja levikut. Loomasööta käsitlevad keelud on osa mitmeosalisest TSE ennetamise ja tõrje programmist. On teaduslikult tõestatud, et teatud TSE gruppi kuuluvad loomataudid, nagu veistel esinev veiste spongioosne entsefalopaatia (BSE ehk nn „hullu lehma tõbi“) võib edasi kanduda ka loomadelt inimestele.

Mäletsejalistele on keelatud sööta järgmisi loomset päritolu proteiine:

 1. mäletsejalistelt saadud ˛elatiini ja kollageeni;
 2. mäletsejaliste kehaosadest saadud hüdrolüüsitud proteiine, va mäletsejaliste toornahkadest saadud hüdrolüüsitud proteiine;
 3. töödeldud loomseid proteiine (tehistingimustes kasvatatud putukatelt saadud töödeldud loomseid proteiine (putukajahu), lihajahu, kondijahu, verejahu jne);
 4. kalajahu (v.a võõrutamata mäletsejalistele kalajahu sisaldav täispiimaasendaja);
 5. veretooteid;
 6. loomset päritolu dikaltsiumfosfaati ja trikaltsiumfosfaati.

Erand: Võõrutamata mäletsejalistele on lubatud sööta täispiimaasendajat, mis sisaldab kalajahu. Käitleja, kes kasutab kalajahu sisaldavat piimaasendajat, peab taotlema VTA`lt selleks loa.

Mittemäletsejalistele, va vesiviljelusloomadele, on keelatud sööta:

 1. mäletsejalistelt saadud ˛elatiini ja kollageeni;
 2. mäletsejaliste kehaosadest saadud hüdrolüüsitud proteiine, va mäletsejaliste toornahkadest saadud hüdrolüüsitud proteiine;
 3. töödeldud loomseid proteiine (tehistingimustes kasvatatud putukatelt saadud töödeldud loomseid proteiine (putukajahu), lihajahu, kondijahu, verejahu jne);
 4. mäletsejalistelt saadud veretooteid, (NB! mittemäletsejalistelt saadud veretooted on lubatud, näiteks sigadele on lubatud lindudelt pärit veretooted ja vastupidi).

Vesiviljelusloomadele on keelatud sööta:

 1. mäletsejalistelt saadud ˛elatiini ja kollageeni;
 2. mäletsejaliste kehaosadest saadud hüdrolüüsitud proteiine, va mäletsejaliste toornahkadest saadud hüdrolüüsitud proteiine;
 3. mäletsejalistelt saadud veretooteid;

 4. mäletsejalistelt saadud töödeldud loomseid proteiine.

 

Põllumajandusloomad va karusloomad

 

 

Mäletsejalised

 

Mittemäletsejalised va vesiviljelusloomad

Vesiviljelusloomad

Mäletsejalistelt saadud töödeldud loomne proteiin (kondijahu, lihajahu jne)

EI

EI

EI

Mittemäletsejalistelt saadud töödeldud loomne proteiin (sulejahu, meritähejahu jne)

EI

EI

JA

Tehistingimustes kasvatatud putukatelt saadud töödeldud loomne proteiin (putukajahu jne)

EI

EI

JA

Mittemäletsejalistelt saadud verejahu va vesiviljelus­looma­­delt  saadud verejahu/kalajahu

EI

EI

JA

Kalajahu, sh vesiviljelusloomadelt saadud verejahu

va kalajahu sisaldav täispiimaasendaja võõrutamata mäletsejalistele

JA

samale liigile ei tohi sööta samast liigist saadud kalajahu

Mäletsejalistelt saadud veretooted

EI

EI

EI

Mittemäletsejalistelt saadud veretooted

EI

JA

JA

Mäletsejalistelt saadud ˛elatiin ja kollageen

EI

EI

EI

Mittemäletsejalistelt saadud ˛elatiin ja kollageen

JA

JA

JA

Hüdrolüüsitud proteiinid, va need, mis on saadud mittemäletsejaliste kehaosadest või mäletsejaliste toornahkadest

EI

EI

EI

Hüdrolüüsitud proteiinid, mis on saadud mittemäletsejaliste kehaosadest või mäletsejaliste toornahkadest

JA

JA

JA

Loomset päritolu di- ja trikaltsiumfosfaat

EI

JA

JA

Muna, munatooted, piim, piimatooted, ternespiim

JA

JA

JA

Kõik ülejäänud loomsed proteiinid, va need, mis juba ülalpool mainitud

EI

JA

JA

 

 


Web by OK Interactive