Loomakasvatusettevõtted
Failid:
Kogumiskeskused
Põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega tegelevad ettevõtted
Põllumajandusloomade vahendamisega tegelevad ettevõtted
Hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega tegelevad ettevõtted ning embrüokogumisrühmad
Kontrollpunktid (peatuspaigad)
Muud asutused, instituudid ja keskused
Vesiviljelustootmisettevõtted 8.03.2018
Kontrollitud pidamistingimustega seafarmid
Seafarmid, mis vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 punkti 3 ja artikli 3b sätetele

Web by OK Interactive