Tunnustatud tollilaod (EL nõuetele mittevastavad loomsed saadused transiidiks)
Vaata ka:
Tegevusluba vabatsoonis, vabalaos ja tollilaos EL nõuetele mittevastava ja transiidiks mõeldud loomse saaduse ladustamisega tegelemisel või väljaspool EL territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva EL nõuetele mittevastava loomse toiduga varustamisega tegelemisel
Failid:
Tollilaod

Web by OK Interactive