Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

Nimekirjad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid käitlevatest ettevõtetest, mis on tunnustatud või teavitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 alusel: 

Failid:
Vahetoiminguid teostavad ettevõtted ja loomseid kõrvalsaadusi ladustavad ettevõtted
Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid ladustavad ettevõtted
Põletamise, koopõletamise või kütusena põletamise rajatised/ettevõtted
Töötlemisettevõtted
Õlikeemiatehased
Biogaasitehased
Komposteerimisettevõtted
Lemmikloomatoitu tootvad ettevõtted
Ettevõtted, mis käitlevad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid väljapool söödaahelat
Teavitatud ettevõtted, mis kasutavad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid spetsiaalsel eesmärgil (sh eriotstarbeliseks söötmiseks)
Kogumiskeskused
Orgaanilisi väetisi ja mullaparandajaid tootvad ettevõtted
Teised registreeritud käitlejad ja kasutajad
Orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete lõpp-kasutajad (kuni 1000 kg suurustes kottides)

Web by OK Interactive