Loomatervise ja -heaolu osakond Tagasi

Harles Kaup
Osakonnajuhataja 
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Mob. 518 4925
E-mail:
harles.kaup@vet.agri.ee

Maarja Kristian 
Nõunik
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 605 1731
E-mail: 
maarja.kristian@vet.agri.ee 
Tegevusala: loomatervishoid ja TSE

Anne-Ly Veetamm
Juhtivspetsialist
Haridus: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 6 051 725 
Mob.  51 73 458
E-mail: 
anne-ly.veetamm@vet.agri.ee
Tegevusala: 

Anneli Härmson
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 5691 8010
E-mail:
anneli.harmson@vet.agri.ee
Tegevusala: põllumajandusloomade aretus

Ainike Nõmmisto
Juhtivspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Mob. 5303 7018
E-mail:
ainike.nommisto@vet.agri.ee
Tegevusala: loomakaitse

Andres Luik
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 5300 5752
E-mail:
andres.luik@vet.agri.ee
Tegevusala: nõuetele vastavuse kontrollide koordineerimine, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kontroll

Piret Hommuk
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (loomakasvatus)
Mob. 5307 6636
E-mail:
piret.hommuk@vet.agri.ee
Tegevusala: aretusühingute (hobused, sead) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine

Ardo Pakkonen 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 605 1736
Mob. 510 6031
E-mail:
ardo.pakkonen@vet.agri.ee 
Tegevusala: põllumajandusloomade identifitseerimine ja registreerimine, PRIA e-teenused ja registrid

                                                                                                                                                       
Olga Piirik 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 605 4755
E-mail:
olga.piirik@vet.agri.ee
Tegevusala: vesiviljelus ja TSE       

Helen Prommik 
Peaspetsialist 
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 605 4756
E-mail: 
helen.prommik@vet.agri.ee 
Tegevusala: situatsiooniplaanid ja zoonoosid 

Kärt Jaarma 
Peaspetsialist 
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 605 1712
E-mail: 
kart.jaarma@vet.agri.ee 
Tegevusala: loomataudide levikuvõimaluste riskianalüüs, situatsiooniplaanid
      

Erika Mäeloog
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (loomakasvatus)
Mob. 5336 3562
E-mail:
erika.maeloog@vet.agri.ee
Tegevusala: loomakaitse (farmiloomade kaitse, loomade pidamisnõuded)         

Riina Lillend
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Mob. 5305 5290
E-mail:
riina.lillend@vet.agri.ee
Tegevusala: loomakaitse (elusloomade vedu, heaolunõuded loomade tapmisel ja surmamisel)   

Enel Niin          

Projektijuht   (TL)                                                                                                                          
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Tel. 509 9836                                                                                                  
E-mail:
enel.niin@vet.agri.ee
Tegevusala: metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht             

Kaili Kallit 
Peaspetsialist
Haridus: kõrgharidus (loomakasvatus)
Tel. 605 4751
Mob. 5331 4185
E-mail:
kaili.kallit@vet.agri.ee

Pille Sadrak 
Peaspetsialist
Haridus: kesk-eri (agronoom)
Tel. 605 4752
Mob. 525 7221
E-mail:
pille.sadrak@vet.agri.ee 
Tegevusala: söödaregistri haldamine, riigilõivude tasumise arvestus

Maili Põldpere                                                                                           
Peaspetsialist
Haridus:
kõrgharidus (põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine)
Tel. 605 4753
Mob. 514 0714

E-mail: maili.poldpere@vet.agri.ee    
Tegevusala: järelvalve tulemuste analüüsimine, dokumentide töötlemine, büroo andmebaasi administreerimine

Katrin Valgma 
Peaspetsialist
Haridus: kõrgharidus (bio- ja toiduainetehnoloogia)
Tel. 605 6882
Mob. 5194 2235
E-mail:
katrin.valgma@vet.agri.ee
Tegevusala: loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted

Arma Hannus 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (loomakasvatus)
Tel. 44 71 619
Mob. 521 5556
E-mail:
arma.hannus@vet.agri.ee
Tegevusala: aretustegevuse järelevalve Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal
Lisainfo: Aadress: Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu

Tiina Vaino 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel.  32 27379
Mob. 521 2947
E-mail: 
tiina.vaino@vet.agri.ee  
Tegevusala: aretuse järelevalve Lääne-Viru-, Jõgeva-, Ida Viru- ja Harjumaal
Lisainfo: Aadress: Neffi 2, 44305 Rakvere

Urmas Niilo
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Mob. 5323 6436
E-mail: 
urmas.niilo@vet.agri.ee 
Tegevusala: põllumajandusloomade aretuse järelevalve Harju-, Rapla-, Järva- ja Viljandimaal
Lisainfo: Aadress: Neffi 2, Piira, 46607, Lääne-Virumaa

Günter Võro 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaarmeditsiin)
Mob. 5682 7746
E-mail:
gynter.voro@vet.agri.ee 
Tegevusala: aretusühingud (veised, lambad) tegevusload ja järelevalve
Lisainfo: Aadress: Tähe 4, 51010, Tartu

Pirje Rool 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (zootehnik)
Tel. 385 4529
Mob. 525 7916
E-mail:
pirje.rool@vet.agri.ee 
Tegevusala: söötade järelevalve Järvamaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal

Aavo Aringo 
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (agronoom)
Tel. 44 71 619
Mob. 512 8676
E-mail:
aavo.aringo@vet.agri.ee
Tegevusala: loomasöötade järelvalve Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa ja Saaremaa

Ann Meisalu
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (veterinaaria)
Tel. 740 0140
Mob. 5300 0437   
E-mail:
ann.meisalu@vet.agri.ee
Tegevusala: söötade järelvalve Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal


Peaspetsialist
Lisainfo:
teenistussuhe ajutiselt peatatud

 


Web by OK Interactive