Üldosakond Tagasi

Üldosakonnas töötavad kõik töölepingu alusel.

Mirjam Pällo
Osakonnajuhataja
Haridustase:
kõrgharidus (raamatupidamine)
Tel. 605 6877
E-mail:
mirjam.pallo@vet.agri.ee

Innar Kull
Finantsjuht
Haridustase: keskharidus (kõrgharidus omandamisel)
Mob. 5809 0561
E-mail:
innar.kull@vet.agri.ee

Allar Vellner
Peaspetsialist (analüütik)
Haridustase: keskeriharidus (kõrgharidus omandamisel)
Mob. 5668 1290
E-mail:
allar.vellner@vet.agri.ee

Katrina Kalk 
Peaspetsialist 
Haridustase:
kõrgharidus (ärikorraldus)
Tel. 605 1743, Mob. 508 7659
E-mail:
katrina.kalk@vet.agri.ee

Toomas Kõrge
Juhtivspetsialist
Haridustase: rakenduskõrgharidus (ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Tel. 605 4760, Mob. 524 3349
E-mail:
toomas.korge@vet.agri.ee

Kadri Pung
Peaspetsialist

Haridustase:  kõrgharidus (majandusarvestus)
Mob. 5819 3868
E-mail:
kadri.pung@vet.agri.ee

Lea Tammekun

Juhtivspetsialist
Haridustase: kõrgharidus (psühholoogia)
Tel. 605 6874, Mob. 5557 4883
E-mail:
lea.tammekun@vet.agri.ee

Kristi Ulla
Peaspetsialist
Haridustase:
kõrgharidus (halduskorraldus)
Tel. 605 1746
E-mail:
kristi.ulla@vet.agri.ee

Kristi Kallis
Peaspetsialist

Haridustase:  rakenduskõrgharidus (ärikorraldus)
Tel. 605 1744,
Mob. 502 1233
E-mail: 
kristi.kallis@vet.agri.ee

Sille Raik
Peaspetsialist (asjaajamine)
Haridustase: rakenduskõrgharidus (turundus)
Tel. 605 6870, Mob. 5691 7292
E-mail: 
sille.raik@vet.agri.ee

 


Web by OK Interactive