Töötasud

Lisatud tabelites on esitatud Veterinaar- ja Toiduameti ning Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste juhtivtöötajate palgaandmed.

Failid:
Töötasud 2009. aastal
Töötasud 2010. aastal
Töötasud 2011. aastal
Töötasud 2012. aastal
Veterinaar- ja Toiduameti ja tema kohalike asutuste ametnike palgad seisuga 01.04.2013
Veterinaar- ja Toiduameti ja tema kohalike asutuste ametnike palgad seisuga 28.04.2014
Makstud töötasud perioodil 01.04.2013 - 31.12.2013
Veterinaar- ja Toiduameti palgajuhend

Web by OK Interactive