Kvaliteedikontroll
Euroopa Liidu turukorraldussüsteemi raames on kehtestatud toidu- ning toidutoorme koostisele ühtsed kvaliteedikriteeriumid. Nõuded toidu ja toidutoorme koostisele on sätestatud Euroopa Liidu otsekohalduvates õigusaktides ning liikmesriigis siseriiklikult kehtestatud õigusaktides.

Nõuded on kehtestatud piimatoodetele (joogipiim, või ja võiderasvad, reserveeritud nimetusega piimatooted), kanamunadele ning alkoholile.

Web by OK Interactive