Kanamuna
Turustamiseks sobiv kanamuna on koorega muna, mis kõlbab otse inimtoiduks tarbimiseks või munatoodete valmistamiseks ning mis ei ole pragunenud, hauduma pandud ega keedetud.
 
Euroopa Liidu turustusnormide alusel (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormidele, liigitatakse munad A ja B klassi munadeks. Otse inimtoiduks võib kasutada ainult A klassi mune, B klassi munad on ette nähtud kasutamiseks toiduainetööstuses ja mittetoiduainetööstuses.
 
Õigusakti 589/2008  alusel märgistatakse  munad ja munapakendid järgmiselt :
 
A klassi munad märgistatakse tootjakoodiga (vähemalt 2mm kõrge).
 
Munapakenditele on kohustuslik märkida järgmine informatsioon:
 1. pakkimiskeskuse kood;
 2. kvaliteediklass ( “A klass” või täht “A”, millele võib lisada sõna “värske”);
 3. kaaluklass:
                XL - väga suured  ( ≥ 73 g)
                L    - suured (≥ 63 ja < 73 g)
                M   - keskmise suurusega (≥ 53 ja < 63 g)
                S    - väikesed ( < 53 g)
 1. minimaalne säilivusaeg ( 28 päeva munemise päevast);
 2. säilitustingimused;
 3. tootmisviis;
 4. tootjakoodi tähenduse selgitus ( pakendi peal või sees);
B klassi munad 
 
Eestis turustatavaid B klassi mune ei ole vaja märgistada ( Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määrus nr 76).
 
B klassi munapakenditele on kohustuslik märkida:
 1. pakkimiskeskuse kood;
 2. kvaliteediklass (“B klass” või täht “B”);
 3. pakendamiskuupäev;
Tööstusmunade (mittetoiduainetööstusele turustatavad munad) konteinerite kohustuslik märgistamine:
 1. konteinerid märgistatakse punase lindi või etiketiga;
Lindile või etiketile märgitakse:
 1. ettevõtte nimi ja aadress, kellele munad on ette nähtud;
 2. munad tarninud ettevõtja nimi ja aadress;
 3. 2 cm kõrguste tähtedega “tööstusmunad”;
 4. vähemalt 8 mm kõrguste tähtedega “inimtoiduks kõlbmatu”
Veterinaar-ja Toiduamet teostab plaanilist ja vajadusel ka erakorralist järelevalvet turukorralduslikel eesmärkidel tootmisettevõtetes, pakkimiskeskustes ja hulgimüüjate juures.
Pakkimiskeskuses kontrollitakse pakendite ja munade märgistust ning pisteliselt valitud partii ulatuses kanamunade kvaliteeti:
-          kaalu vastavus kaaluklassi nõuetele
-          muna omaduste vastavust A klassi munade nõuetele.
 
Vastava seadusandluse leiab Õigusaktide alt.

 

 


Web by OK Interactive