Geograafilise tähise kaitse

 

Geograafiliste tähiste kaitse
 
Geograafiliste tähised võib vastavalt kaitse ulatusele jagada 2 klassi.
  1. Geograafilise tähise kaitse seaduse (RT I 1999, 102, 907) alusel Eestis registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset Eesti territooriumil.
  2. EL seadusandluse alusel registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset kogu Euroopa Liidu territooriumil.
Ühenduse tasandil registreeritakse ja kaitstakse põllumajandustooteid ja toitu, veinitooteid ja piiritusjooke. Tegemist on nimetuste registreerimissüsteemiga, mis baseerub nende geograafilisel päritolul või traditsioonilisel iseloomul.
Eesmärk :
-          väärtustada kvaliteeti;
-          aidata ettevõtetel tõsta oma turuväärtust;
-          anda tarbijale paremat teavet toodete omaduste, töötlemisviiside ja eripära kohta;
-          kaitsta registreeritud päritolunimetusi, geograafilisi tähiseid ning traditsioonilisi nimetusi väärkasutamise ja imiteerimise eest ;
 
Euroopa Liidus on loodud kaitstud geograafiliste tähiste registrid (elektroonilised andmebaasid) põllumajandustoodetele ja toidule DOOR , veinitoodetele E-BACCHUS ning piiritusjookidele E-SPIRIT-DRINKS .
Registreid haldab ja ajakohastab Komisjon.
Taotlusi Eesti territooriumil õiguskaitset omavate geograafiliste tähiste registreerimiseks saab esitada Patendiametile. Taotlusi kogu EL territooriumil kaitset omavate geograafiliste tähiste registreerimiseks saab esitada Põllumajandusministeeriumile.
 
 
 
 

 


Web by OK Interactive