Mahepõllumajandus
Mahepõllumajandus on loodusliku aineringluse põhimõtteid arvestav tootmisviis, kus mulla, taimede ja loomade vahel valitsevad tasakaalulised suhted. Selline süsteem suudab ise taastada tarvitatud aineid ning tegutseb edukalt vaid kõigi osade harmoonilises koostöös. Eestis sätestati termin “mahepõllumajandus” 1997. aastal vastu võetud Mahepõllumajanduse seadusega. Sünonüümina on käibel termin “ökoloogiline põllumajandus”.

Mahepõllumajandusele vastavad eri maades erinevad terminid:
· Bioloogiline põllumajandus
· Ökoloogiline põllumajandus
· Orgaaniline põllumajandus
· Looduslik põllumajandus

Web by OK Interactive