Metsloomadel esinevad haigused

Marutaud

Põistangtõbi ehk ehhnokokoos

Kärntõbi

Hirvede epizootiline hemorraagia

Sigade klassikaline katk

Sigade aafrika katk

Sigade vesikulaarhaigus

Trihhinelloos

Suu- ja sõrataud


Web by OK Interactive