Juhendmaterjalid

Põllumajandusministeeriumi kodulehelt leitavad mahepõllumajanduse alased väljaanded.

Failid:
Ettevõtte tunnustamise dokumentatsiooni koostamise juhend
Juhend toitlustusettevõtetele mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava ökomärgi kasutamiseks

Web by OK Interactive