Põllumajandusloomade aretus Tagasi

Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Jõudluskontrolli keskus (JKK)
Eesti Maaülikool (EMÜ)
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituut
Põllu- ja Majamajanduslikku Informatsioonilevi Koordineeriv Keskus (PIKK)
Rakendusuuring "Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine"
Eesti Tõuloomakasvatuse Liit (ETLL)
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ)
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
Eesti Lambakasvatajate Selts (ELaS)
Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ)
Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS)
Eesti Hobuse Kaitse Ühing (EHKÜ)
Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts (ESHKS)
Eesti Traaviliit
Eesti Chinchilla Liit 

Eesti Maakarja Kasvatajate Selts  

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon 
Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing (EKAÜ)

International Committee for Animal Recording - ICAR (Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee)
European Assotciation for Animal Production - EAAP (Euroopa Loomakasvatustoodangu Assotisatsioon)
FAO (Food and Agriculture Organisation)
DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System) 
INTERBULL (International Bull Evaluation Service)  
HIPPOS (Finnish Trotting and Breeding Association)
CATTLE NETWORK- EAAP (Business Support Information Network for the Cattle sector)


Web by OK Interactive