Trükised
Veterinaar- ja Toiduameti Aastaraamat 2003
Veterinaar- ja Toiduameti aastaraamat 2005/2006
Brozüür "Marutaud. Haigus, mis ohustab nii looma kui inimest"
Infovoldik "Lindude gripp"
Failid:
Infovoldik 2010
Marutaud. Põistangtõbi. Kärntõbi

Web by OK Interactive