Seadusandlus

SÖÖDA VALDKONDA REGULEERIVAD EESTI VABARIIGI ÕIGUSAKTID

 

Lemmikloomasöödaga seotud õigusaktid

Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused (Põllumajandusministri 05.oktoobri 2010.a määrus nr 96)


Erisöödaga seonduvad õigusaktid
 
 
Põllumajandusministri määruses nr 60 erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on kehtestatud komisjoni direktiivi 2008/38/EÜ lisas 1 osas B
 
 
Ravimsöödaga seotud õigusaktid
 
 
Ravimsööda käsitlemise nõuded (Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määrus nr 150)
 
Soovimatute ainetega seonduvad õigusaktid
 
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas¹ (Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr 66)

Põllumajandusministri määruses nr 66 soovimatute ainete piirnormid ja häirekünnised on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi (2002/32/EÜ) I ja II lisas (konsolideeritud õigusakt) 

Majandustegevusteate või tegevusloaga seotud õigusaktid
 
 
Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määrus nr 100)
 
 
Järelevalvekord
 
 
Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord (Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määrus nr 20)
 
 
 
 
 
 
Muud seonduvad õigusaktid
 
 
Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded  (Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr 64)
 
 
 
Mahesöödaga seonduvad õigusaktid
 
 
 
 

Web by OK Interactive