Language switcher

Taimekaitsevahendite jäägid

Taimekaitsevahendid on kemikaalid, mida kasutatakse kahjurite, umbrohu ja taimehaiguste tõrjeks. Euroopa Liidus on kehtestatud taimekaitsevahendite jääkide piirnormid puu-, köögi- ja teraviljadele.
Infot nii Eesti kui ka Euroopa riikide analüüsitulemuste kohta saab siit.

Kanep ja kannabidiool

Kanepi ekstraheerimisel saadud kannabidioole sisaldavad tooted (CBD-tooted) kuuluvad keelatud uuendtoitude alla, mille turustamiseks on vaja Euroopa Komisjoni luba. Luba on vaja selleks, et olla kindel, et uued turule tulevad toidud oleksid ohutud inimese tervisele.

Mis on zoonoos?

Zoonoosid on mets- ja koduloomade nakkushaigused, mis võivad edasi kanduda inimesele. Ka inimesed võivad nakatada loomi. Zoonoosid on erinevate raskusastmetega – mõned neist tekitavad mööduvaid haigusnähte, kuid teised võivad lõppeda surmaga.

Mis on marutaud?

Marutaud on surmaga lõppev viirushaigus, millesse nakatuvad nii loomad kui ka inimesed. Eestis on marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt suur, sest haigust esineb meie riigipiiril, samuti riikides, kust tuuakse sisse lemmikloomi.
Vt videot!

Mis on salmonelloos?

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab Salmonella bakter. See on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus, mis on levinud kogu maailmas. Salmonelloosi ennetamiseks tuleb täita isiku- ja toiduhügieeni- ning ohutu toidukäitlemise nõudeid.

Sigade Aafrika katk (SAK)

SAK on eriti ohtlik sigade viirushaigus, mis põhjustab palavikku, verejookse, põletikulisi muutuseid elundites ja suurt suremust. Kuigi SAK-i pole tänu bioohutusmeetmete rakendamisele kodusigadel enam esinenud, püsib riskitase kõrge, sest SAK pole metsast kuhugi kadunud.