Söödakäitlejad

Luba omavad lubatud loomseid proteiine sisaldava söödakäitlejad

Euroopa Liidus tunnustatud söödakäitlejad

Teavitatud ja tegevusloaga söödakäitlejat on võimalik otsida avalikust päringust järgmiste parameetrite järgi:

  • Tunnusnumber

  • Käitleja nimi või ärinimi

  • Tegevuskoha nimi

  • Tegevuskoha aadress

  • Käitleja äriregistri kood või isikukood, kui on tegemist eraisikuga

  • Tegevuskoha maakond

Lisaks on võimalik otsida söödakäitlejaid, kellele on väljastatud tegevusluba söödahügieenimääruse 183/2005 alusel. Tegevusluba omaval käitlejal on α-EE-… sisaldav kood.

Avaliku päringu üleval paremas nurgas „i“ tähega aknas on abiinfo  selgitustega tegevusvaldkondade ning söödaliikide kohta, millega söödakäitleja tegeleb, eesti ja inglise keeles. Valides otsinguparameetrid ja vajutades nuppu „Otsi“  kuvatakse teile tabel päritud andmetega. Tegevusvaldkonna kood kuvatakse vastavalt söödahügieenimääruse 183/2005 erinevate lisade nõuete järgimisest lähtuvalt.

Avaliku päringu all paremal nurgas on võimalik avada andmed söödakäitlejate kohta  CSV`s exceli failina, mille kaudu on võimalik tabelis olevaid andmeid töödelda. Selleks tuleb pärast eelnevalt soovitud parameetrite järgi andmete otsimist "CSV" avada. Et teha detailsem otsing tabelis olevatest tulpadest, tuleb valitud tulbale lisada "filter"  ja filtreerida andmed. Pärast andemte filtreerimist on võimalik andmed salvestada.


Web by OK Interactive