Söödakäitlejad

Luba omavad lubatud loomseid proteiine sisaldava söödakäitlejad

Euroopa Liidus tunnustatud söödakäitlejad

Teavitatud ja tegevusloaga söödakäitlejat on võimalik otsida avalikust päringust järgmiste parameetrite järgi:

  • Tunnusnumber

  • Käitleja nimi või ärinimi

  • Tegevuskoha nimi

  • Tegevuskoha aadress

  • Käitleja äriregistri kood või isikukood, kui on tegemist eraisikuga

  • Tegevuskoha maakond

  • Käitlemisvaldkond (eksport; import; kuivatamine; ladustamise teenus; lihtne füüsiline töötlemine turuleviimiseks; ladustamine oma ettevõtte tarbeks; vedu oma ettevõtte tarbeks; pakendatud sööda müümine jaekaubanduse korras; sileerimine; segamine oma ettevõtte tarbeks; tootmine oma ettevõtte tarbeks; tootmine turuleviimiseks; turuleviimine, välja arvatud import ja eksport; söötmine; töötlemine oma ettevõtte tarbeks; töötlemine turuleviimiseks; veoteenus; ümberpakendamine)

Lisaks on võimalik parameetri "Kuva vaid tegevusloaga ettevõtted" järgi otsida söödakäitlejaid, kellele on väljastatud tegevusluba söödahügieenimääruse 183/2005 alusel. Tegevusluba omaval käitlejal on α-EE-… sisaldav kood.

Avaliku päringu üleval paremas nurgas „i“ tähega aknas on abiinfo  selgitustega tegevusvaldkondade ning söödaliikide kohta, millega söödakäitleja tegeleb, eesti ja inglise keeles.

 


Web by OK Interactive