Vasikaliha märgistamine
Nõuded kuni 12 kuu vanuste veiste liha turustamisele
 
Alates 1. juulist 2008. a rakendus kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides uus kord kuni 12 kuu vanuste veiste liha turustamise kohta, mis tõi endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi.
 
Kuni 12-kuulised veised jaotatakse vanuse järgi kahte kategooriasse ning nende lihale kehtivad järgnevad müüginimetused:
V – 8 kuu vanused veised või nooremad – „vasikaliha“,
Z – üle 8 kuu vanused veised, kuid mitte vanemad kui 12-kuused – „noorloomaliha“.
 
Tapmise hetkel 12 kuu vanuste või nooremate veiste liha tuleb igas tootmis- ja turustamisetapis märgistada järgnevalt:
1.        „Vanus tapahetkel: ≤8 kuud“ või
2.        „Vanus tapahetkel: >8 kuni ≥12 kuud“
 
Ülaltoodud märgistuse võivad ettevõtted asendada tapavanuse kategooriat tähistava tähega kuni lõpptarbijale väljastamise etapini – lõpptarbijani jõudmise momendil peavad samas vaateväljas ja samal etiketil olema esitatud selgelt loetavalt nii tapavanus kui müüginimetus. Samasugune märgistus peab olema ka kolmandatest riikidest imporditud 12 kuu vanuste ja nooremate veiste lihal.
 
Veisepassis sisalduva vanuse alusel tuleb rümp märgistada kategooriat tähistava tähega kohe pärast tapmist, kasutades selleks kas etiketti või templit. Etikett ei tohi olla väiksem kui 50 cm2, kategooriat tähistav täht sellel peab olema selgesti loetav ning muudatuste tegemine pole lubatud. Templi kasutamise korral peab tähtede kõrgus olema vähemalt 2 cm, see lüüakse otse liha pinnale, kasutades kustutamatut templivärvi. Etiketid või templid pannakse tagaveerandil seljaosa neljanda nimmelüli kõrgusele ja esiveerandil rinnakuosale 10-30 cm kaugusele rinnaku lõikeservast.

Web by OK Interactive