Alkoholi registrikande pikendamine

Vastavalt Alkoholiseaduse §131 lg 1 kehtib alkoholiregistrisse kantud alkoholi registrikanne viis aastat.

NB! Enne 2004. a 1. juunit tehtud registrikanded kaotavad kehtivuse 2009. a 1. juunil.

Enne registrikande kehtetuks muutumist toodetud, imporditud ja tarbimisse lubatud alkoholi võib müüa kauba lõppemiseni.

Alkoholi registrikande pikendamiseks esitab ettevõtja vähemalt 30 päeva enne registrikande lõppemise kuupäeva alkoholiregistri volitatud töötlejale taotluse pikendamist vajavate toodete registrikande numbritega posti, käsi-posti või digitaalselt allkirjastatuna e-posti (alkoreg@vet.agri.ee) teel.

Registrikande pikendamise taotlust on võimalik esitada ka alkoholiregistri iseteeninduskeskkonna kaudu.

Registrikande pikendamise eest tasutav riigilõiv on 4 eurot ühe toote kohta (Riigilõivuseadus § 257 lg 2).

Alkoholi kohta, mille registrikanne on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud, avaldab alkoholiregistri volitatud töötleja alkoholiregistri veebilehel teadaande: "Registrikanne on aegunud".

 


Web by OK Interactive