Loomade ja loomsete saaduste kontrollimiseks tunnustatud piiripunktid

 

                            
                        INFORMATION ABOUT BIPS IN REPUBLIC OF ESTONIA      
Nimetus TRACES-kood Tüüp Inspekt.keskus               Kauba liik/ Apoved for   Telefon GSM Fax               e-mail   Aadress  
Name TRACES-code Type Inspection centre tooted/products loomad/animals Phone         Address  
Luhamaa EE LHM 3 R   HC, NHC U,E,O 3727866390 5201205 3727866391 luhamaa@vet.agri.ee Luhamaa  
            3727866391         65001 Võru mk  
Paldiski EE PLS 1 P   HC(2),NHC-NT(2)   3726319688 5201208 3726319690 muuga@vet.agri.ee Paldiski lõunasadam  
                      76806 Paldiski  
Muuga EE MUG 1 P IC-1 HC, NHC-T(FR), NHC-NT   3726319688 5201208 3726319690 muuga@vet.agri.ee Hoidla tee 6, 74115, Maardu  
      Refetra AS HC-T(FR)2                
Narva EE NAR 3 R   HC, NHC-NT   3723566896, 3723566899 5201204 3723566896, 3723566898 maantee.narva@vet.agri.ee Vestervalli 7, 20307 Narva  
Koidula EE KLA 2 F   HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)  

3727997614, 3727993079

 

56819447 3727997658 koidula@vet.agri.ee Koidula piirijaam                      64004 Põlva mk  
                         
                         
                         
HC- kõik inimtoiduks tarbitavad tooted/ all products for human consumption                
NHC- teised tooted/ other products                    
NT- ilma temperatuuri nõudeta/ no temperature requirements                
T- külmutatud-jahutataud tooted/ frozen/chilled products                  
T(FR)- külmutatud tooted/ frozen products                  
T(CH)- jahutatud tooted/ chilled products                  
(2)- ainult pakendatud tooted/ packaged products only                  
                         
U- kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused/ ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild- and domestic solipeds        
E- registreeritud hobuslased/ registered equidae                  
O- tsirkuse- ja loomaaialoomad; koerad ja kassid, keda on üle 5 isendi või kes tuuakse maale kaubanduslikul eesmärgil/ circus animals, zoo animals and cats and dogs more than five or for commercial reason   
                         
R- maantee/ road                      
P- sadam/ port                      
F- raudtee/railway                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Viited:
Teiste liikmesriikide tunnustatud piiripunktid

Web by OK Interactive