Loomapidamisnõuded

Loomad mängivad inimeste elus väga tähtsat rolli. Neil on oluline osa põllumajandustoodangus, nad pakuvad seltsi lemmikloomadena ning on toeks paljudele puuetega inimestele. Nad päästavad ja kaitsevad inimelusid. Tänu loomadele on välja töötatud mitmed inimesele elutähtsad ravimid.

Kahjuks ei saa loomad suhelda meiega nii, nagu inimesed omavahel. Nad ei suuda ennast verbaalselt väljendada vaid annavad oma vajadustest märku liigutuste, kehahoiaku või häälitsuste abil. Samuti annab looma heaolu halvenemisest märku toodangu langus või söögiisu vähenemine.

Et kõike seda mõista ja märgata on looma kõrvale tarvis inimest, kes omab teatud oskusi või kogemusi loomadega suhtlemisel. Niipalju kui on inimesi, on ka erinevaid arusaamu loomade heaolu tagamisest. Kindlasti suhtuvad enamus loomapidajatest oma loomadesse hoolitsuse ja armastusega, kuid kahjuks on meil ka loomapidajaid, kes ei oska või ei taha näha põllumajandusloomas muud kui tootmismasinat, tagades loomale vaid minimaalse söödakoguse, jätab haige looma veterinaarabita või põhjustab oma tegevuse või tegevusetusega loomale asjatuid kannatusi. Selle tarvis ongi pädevate inimeste poolt teaduslikul alusel ja pikaajalistele loomapidamiskogemustele toetudes välja töötatud nõuded, mis reguleerivad erinevatesse liikidesse või rühmadesse kuuluvate loomade pidamist.


Web by OK Interactive