Kontrollprogrammid

Riiklikud seireprogrammid on proovivõtu programmid, mille eesmärgiks on toidu ohutuse ja kvaliteedi alase olukorra jälgimine ja inimtervisele ohtliku toidu avastamine. Seireprogramme koostatakse kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevate nõuetega.

Tagamaks ohutuse jälgimist kogu toiduahela vältel, võetakse erinevates programmides proove nii elusloomadelt, toidutoormest kui toidust.

Saasteained

Zoonoosid

Lisaained

Vitamiinid


Web by OK Interactive